25552325_10210848794192666_2865315977884
P32.jpg

IHURIRO RY'IMVUKIRA Z'ABARUNDI BABA MU MAHANGA MU NTARA ZITANDUKANYE ZIGIZE U BURUNDI

Iri huriro ry'Abarundi baba mu mahanga rifasha, uyo murundi wese aba mu mahanga kumeyna ibirangurirwa mu ntara yiwe aturukamwo, kumenya abo baturuka hamwe kugira baje hamwe bateze imbere intara yabo. 

Vyongeyeko n'Abategetsi barongoye iyo ntara bakabacira ku mayange ico babona gikenewe kuruta ibindi, gutyo ngo ubugirigiri bugira babiri.

Ku bijanye n'ingene mwitunganije, umurwi wose uzotanga ivyo ubona bishobora kwereka abandi barundi ko hari abarundi bafise imigambi irashe ku ntara yabo

Mukeneye kurungika inkuru, amasanamu canke ikindi cose ni gucisha aha hakurikira: contact@burundi-diaspora.net,

Diaspora, One BDD - Unknown Artist
00:00 / 00:00

zana iyo migambi mu gihugu c'amavukiro

kayanza-12.jpg
last ned.jpg
c5a028_e3e702c150d84671849cf443f3532806_
2.-presse-energigjenvinning-miljo.jpg